BEJEGYZÉSEIM

A Xia kalendárium és az őselemek hatásaiA Xia kalendárium nem azonos a kínai holdnaptárral, hanem a Nap járását követi , vagyis a Föld Nap körüli útját és hónapjainak hosszát a Föld pályáján elfoglalt aktuális helyzete alapján. A Fém, Fa, Víz, Tűz, Föld a kínaiak szerint az Univerzum alapvető alkotórészei. Ez a naptár nem számokban fejezi ki az évek, hónapok, napok és órák tulajdonságait, hanem az elemek piktogrampárjaival, azaz két írásjellel. Következésképp az öt elem életciklusait is jelzi. Ez Napmesterünk , vagyis saját személyünk számára azt jelenti, hogy egész életünkre egy és ugyanaz a ciklus lesz jellemző, ezt születésünk évszaka határozza meg. Ezt a következő táblázat tükrözi leginkább:
 

Napmester:	FÉM	   FA	   VÍZ	    TŰZ
TAVASZ	   Halál    Virágzás	  Gyengeség     Születés 
NYÁR	   Születés	  Gyengeség	  Halál	   Virágzás
ŐSZ	   Virágzás	  Halál	  Születés	   Gyengeség
TÉL	   Gyengeség	  Születés	  Virágzás	   Halál

A Föld elemű napmester azért nem szerepel a táblázatban, mert kínaiak szerint semleges hatással van rá ez a ciklus.

Példaként megemlítem Bruce Lee-t, ő őszi születésű, októberben született, Viszont Fa napmester, tehát aznap ,amikor született Fa elemű (azaz tavaszi jellegű elem) nap volt, így aztán épp a nagy körforgás “Halál” elnevezésű ciklusát kapta. Elég korán, 33 évesen el is hunyt, sajnos, 1973-ban, mint köztudott.

A szeretet mindent megold

Egy asszony kijött a házból és három, hosszú fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt :
"Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit!"
- "A ház ura itthon van?"- kérdezték
- "Nem", válaszolta az asszony. "Nincs itthon".
- Akkor nem mehetünk be, - felelték
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.

- "Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok és hívd be őket!"

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket".

- "Együtt nem mehetünk be a házba," - felelték.
- "Miért nem?"- kérdezte az asszony

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: 
- "Az ő neve: Jólét, - mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta, Ő a Siker és én vagyok a Szeretet". Majd így folytatta, "Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni".
Az asszony bement a házba , és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült. 
- "Ez nagyszerű!" - mondta.
- "Ebben az esetben hívjuk be a Jólétet. Hadd jöjjön be , és töltse meg a házunkat jóléttel!"
A felesége nem értett egyet. 
- "Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?"
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával:
- " Nem lenne jobb a Szeretet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!"
- "Hallgassunk a menyünkre," - mondta a férj a feleségének.
- "Menj, és hívd be a Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!"

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget, "Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a Vendégünk!"

Szeretet felállt és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve megkérdezte Jólétet és Sikert, :
- "Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?"

Az öregek egyszerre válaszoltak:
- " Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk."

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!!!!!!"

KÍVÁNOM NEKTEK....

Ahol fájdalom van, kívánok nektek békét, és könyörületet.

Ahol kétségek vannak, kívánok nektek megújult önbizalmat képességeitekben, hogy leküzdhessétek.

Ahol fáradtság, kimerültség van, kívánok nektek megértést, türelmet, és megújult erőt.

Ahol félelem van, kívánok nektek szeretetet és bátorságot.

Most két választásod van:
Szeretet vagy Pénz, hírnév, csillogás

Válassz: menny vagy pokol

A választás nagyon egyszerű: választani lehet aközött, hogy gazdag lehetsz, hatalommal bíró, jólétben élő, gondok nélküli, vagy kínlódva, másoknak fejet hajtva, küszködve éled le rövidke életed. Melyiket választod? Nyilván senki nem szeret szenvedni, mindig, minden ember az előbbit választja. Lásd pl. a Wall Street farkasa című filmet, amelyben Leonardo di Caprio főszereplőként maga mondja el, minden kérdés nélkül, hogy ő volt már szegény és volt már gazdag is, de ha most választhatna, hogy melyik állapotot élje meg újra, akkor gondolkodás nélkül a gazdagságot választaná ismét, mindegy, hogy mibe kerül az neki, ha börtönbe kerül miatta, az sem érdekli! Ezzel a hozzáállással nincs is semmi probléma, mert ha becsületesen szeretnél meggazdagodni, úgy hogy közben a tevékenységeddel másoknak még jót is teszel, mondjuk a termékeddel, vagy szolgáltatásoddal, akkor kifejezetten áldásos a célod, a hivatásod, hogy gazdag és hatalmas légy. Mert, ha eléred célod, akkor másoknak is adsz mindabból a jóból, ami neked osztályrészedül jut. De ha a hatalmad arra használod, hogy még több pénzed és még nagyobb hatalmad legyen, ráadásul nem válogatsz az eszközökben, az már nem helyes, az az út már nem a mennybe vezet. Vannak becsületes gazdagok is, a szegények között pedig vannak sajnos olyanok is, akik nem saját akaratukból lettek nincstelenek és a társadalomból kitaszítottak. Nem lustaságból, vagy valamilyen emberi hibából , pl. kábítószeres, vagy részeges tulajdonságból kerültek a piramis aljára. Emberi akarat az, ami a mai napig eldönti, társadalmunk szerkezete hogyan épüljön fel, milyen tulajdonságok az előnyösek, melyek a hátrányosak, hogyan lehet előrébb jutni a ranglétrán (feljebb a piramison), és mitől marad valaki örök életében a piramis lábainál. Vegyük észre végre, hogy itt semmit nem ér pusztán jónak lenni, a szelídek, meg jók biztosan nem jutnak be a Mennyek Országába sem (nem hogy valamilyen földi paradicsomba, mondjuk nyaralóhely), mert az eszközökben nem válogató, élelmes, embertársa egyszerűen nem teszi lehetővé, simán félrelöki a kapuból és ő megy be rajta, vannak sokan, akik még a kapuig sem jutnak el, mert győz az erősebb, az erőszakosabb, az élelmesebb, aki előbb volt ott, előbb váltott jegyet a belépőre. Az evolúció eddigi győztesei. A jelenlegi győztesei, nem akik a régi szép időkben, valamikor győztesek voltak, nem! Az ő idejük lejárt. Semmi nem számít a jelen időben, hogy mi volt régen, mindig csak a jelen számít. Aki meg tudja ragadni a jelent magának és győz, az üdvözül. Ez egy nagy titok. Eddig legalábbis ez volt a játékszabály és így is működött. A vallások mindig is a szegény emberek számára voltak kitalálva, hogy visszatartsák őket attól, hogy csak úgy, simán ők felrohanhassanak a piramis csúcsára. Na meg a törvények is. Aki betartja a törvényeket és tényleg hisz a vallások valamelyikében, az soha semmit nem ér el az életben. Mert egyre többször bizonyosodik be, hogy nem azok a leggazdagabbak és leghatalmasabbak, akik mindig betartották a játékszabályokat, hanem azok, akik rendre megszegték azokat, sőt a saját kedvükre formálták.Betartottak ők szabályokat, csak nem azokat, amelyek hétköznapi emberek számára lettek megírva. A kiválasztottakra más szabályok érvényesek és más Istennek engedelmeskednek. A menny és a pokol itt van a Földön és már benne élünk, mindenki abban él, amit választott magának. Ne máshol keressük, itt van most is velünk és Isteneink is itt vannak velünk, mindenkivel az az isten, akiben éppen hisz. Nem máshol, van és nem más térben, meg időben, egyszer, majd valahol, hanem itt és most! Ugyanis az idő tényleg relatív, ahogy Einstein is állította, minden relatív, az idő is. Istent valóban nem a múltban, vagy a jövőben , vagy netalán valahol a térben kell keresni. Ő mindig, örökké itt, a jelenben, a mostban van és minden egyes sejtünkben benne van a szikrája, sőt mondhatni, mi emberek vagyunk az ő egyénenkénti megtestesülései. Valószínű ezért állítja a Biblia, hogy Isten, minket, embereket az ő képére formált. Így van, szó szerint, a szó szoros értelmében! Úgy hogy ezzel oda szeretnék kilyukadni, hogy ne hagyjuk embertársainknak, hogy minket rémisztgessenek mindenfélével, dolgokkal, amik csak nekünk árthatnak, nekik meg nem, mert ilyen egyszerűen nincs! Ha valaki betegségnek van kitéve, akkor bizony a másik ember is, ha valaki olyant tesz, mondjuk csal, lop, ől, és emiatt pokolra kerül, ahol megbűnhődik, akkor bizony a másik ember is. Nincs kivétel, ezek az általános emberi törvények mindenkire általánosan érvényesek, ez a természet rendje. Nem csak egyes emberek halnak meg, hanem előbb-utóbb mindenki, sajnos, ezzel tisztában kell lenni, mielőtt sokan elkezdenének rettegni, hogy jaj Isten meg fogunk halni. Persze, hogy meg fogunk halni, csak nem mindegy hogyan, mitől, mikor és ki által? Néha gondolkozásra is érdemes használnunk a fejünket. Hinni is kell természetesen, de nem vakon és nem más emberekben, hanem a bennünk élő Istenben, hogy neki mi a véleménye az egész emberi létről. Én megkérdeztem az én Istenemet és egyet biztosan tudok: a Földön mindenki egyenlő, a testvérünk, függetlenül származásától, korától, nemétől, vagyonának nagyságától, bőrszínétől, iskolai végzettségétől. Egyenlők vagyunk jogilag mindenre: az életre, a tanulásra, a gyógyulásra és minden technológiai vívmányhoz való hozzáférésre, amit eddig ember felfedezett. Ezek elől nem zárhatnak el azok, akik pénzzel birtokba vették és ezáltal magukat más emberek fölé szeretnék helyezni és uralkodni rajtuk. Ehhez nincs joguk. A természet törvényei ezt nem engedik. Már gyakorolják ezt évezredek óta, de a természet ezt nem fogja megengedni, mert az egyensúlyra törekszik. Akik birtokolják a tudást ezt a körülményt vagy tudomásul veszik és leszállnak a magas lóról és egyenlőként élnek velünk, embertársaikkal, testvéreikkel a Földön, vagy a természet lesz kénytelen ezt az egyensúlyt meghozni, csak lehet, hogy az fájdalmas lesz és azok sem fogják tudni élvezni tudásuk gyümölcseit, akik most a világ mindenség urainak hiszik, vagy képzelik magukat.

Zsoltárok 14, mert ma 14-ke van

4 (13). ZSOLTÁR. AZ EMBER ISTEN NÉLKÜL

14 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az esztelen ezt mondja szívében: „Nincs Isten!” Megromlottak – szörnyűség, amit művelnek, senki sincs, aki még a jót tenné. 2Az Úr az égből az emberekre tekint, hogy lássa, van-e még, aki értő lelkű, van-e még, aki keresi az Istent. 3Ám mind elfordultak, mind megromlottak, senki, de senki nincs, aki a jót tenné. 4Nem térnek észre, akik rosszat tesznek, s emésztik népemet, mint ahogy a kenyeret eszik, azok, akik nem kiáltanak segítségért az Úrhoz. 5De majd rettegés veri őket, amilyen rettegés még nem volt, mivel Isten az igazak nemzetségével tart. 6Ti meghiúsítottátok tervét a szegénynek, az Úr azonban menedéke marad. 7Ki ad segítséget Sionból Izrael számára? Ha egyszer az Úr megfordítja népe sorsát, örül majd Jákob és ujjong Izrael!

Mai napra érvényes sorok. Azt jelentik, hogy már alig akad ember, aki hinne Istenben, mindenki elfordult Istentől. Nagyon nagy félelem lesz úrrá minden emberen és minden nemzeten függetlenül vallástól, vagyontól, kortól, nemtől, bármitől. Csak azok az emberek menekülnek meg a bajtól, akik igazak. Tehát a jószándékúak, akik keresik és szolgálják az igazságot, az őszinték és ártatlanok. Ezekre gondolt Isten, nem kifejezetten egy nemzetre (Izrael- ez azért hangzott el az, hogy: “Ki ad segítséget Sionból Izrael számára? Ha egyszer az Úr megfordítja népe sorsát, örül majd Jákob és ujjong Izrael!”- mert akkor, amikor írták a zsoltárokat, Jézus korában, a helyszín Izrael volt, de ez nem jelenti azt, hogy Isten Csak egy nemzetet választott ki magának, hanem minden nemzetből azokat akik a fent említett feltételeknek megfelelnek. Nagyon nagy hiba, sőt bűn lenne úgy értelmezni ezt a pár sort, hogy nemzet, meg faji elkülönülés valósuljon meg. Magyarul: el kell felejteni örökre a zsidózást, meg a nácizást, nincs olyan hogy kiválasztott nép, egyik nép sem állhat a másik fölött, Isten szemében egyenlők vagyunk, mind az ő gyermekei, akiket egyformán szeret. Nem mi emberek döntöttünk és döntünk így, hanem Ő. Ha ezt megérti mindenki, akkor képesek leszünk békésen megoldani minden gondunkat, anélkül, hogy faji, vagy bármilyen más alapon ismét lekaszabolnánk egymást. De, ha az előítéleteinket nem bírjuk levetkőzni és nem tanuljuk meg, hogy nem nézzük le embertársunkat sem azért mert szegény sem azért, mert “másnak” született, mint mi, akkor bizony találkozhatunk hamarosan a büntetéssel és nem azért mert Isten rossz és bosszúálló, hanem csak egyszerűen igazságos és szeretné, ha mindenki betartaná az Ő szabályait. Isten népe nem csak a zsidók, hanem mindenki, aki testvérként tekint embertársára és nem leigáznivaló állatként. Aki segít, ha tud és nem árt. Álmomban is ez hangzott el: sokan fognak meghalni, de az igazi, értékes, nemes lelkű emberek nem! Én sem, mert nekem ezt az üzenetet tovább kell adnom minél több embernek, hogy ne kerüljenek veszélybe. Akik még nem hiszik, hogy létezik Isten, nos ők igencsak nagy bajban vannak. Térjetek észhez, még van egy kevés idő, már nem sok! Nehogy túl késő legyen Istenhez fohászkodni. A másik, amit még meg kell említenem, hogy nem elég hinni, de cselekedni is kell a jót. Nem várni kell egy felsőbb hatalomra, vagy a szomszédra, vagy valaki másra, hanem mindenkinek, egyenként, de közös erővel tenni kell a jót, hogy életünket jobbá tegyük. Megvannak erre a megfelelő földi eszközök, személyek, szabályok, élni kell velük!!! Ha nem teszünk gyakorlatilag semmit, nem várhatjuk, hogy változzon valami. Szokták mondani, hogy : ha nyerni szeretnél a lottón, akkor vegyél szelvényt! Különben hogy?