Zsoltárok 14, mert ma 14-ke van

4 (13). ZSOLTÁR. AZ EMBER ISTEN NÉLKÜL

14 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az esztelen ezt mondja szívében: „Nincs Isten!” Megromlottak – szörnyűség, amit művelnek, senki sincs, aki még a jót tenné. 2Az Úr az égből az emberekre tekint, hogy lássa, van-e még, aki értő lelkű, van-e még, aki keresi az Istent. 3Ám mind elfordultak, mind megromlottak, senki, de senki nincs, aki a jót tenné. 4Nem térnek észre, akik rosszat tesznek, s emésztik népemet, mint ahogy a kenyeret eszik, azok, akik nem kiáltanak segítségért az Úrhoz. 5De majd rettegés veri őket, amilyen rettegés még nem volt, mivel Isten az igazak nemzetségével tart. 6Ti meghiúsítottátok tervét a szegénynek, az Úr azonban menedéke marad. 7Ki ad segítséget Sionból Izrael számára? Ha egyszer az Úr megfordítja népe sorsát, örül majd Jákob és ujjong Izrael!

Mai napra érvényes sorok. Azt jelentik, hogy már alig akad ember, aki hinne Istenben, mindenki elfordult Istentől. Nagyon nagy félelem lesz úrrá minden emberen és minden nemzeten függetlenül vallástól, vagyontól, kortól, nemtől, bármitől. Csak azok az emberek menekülnek meg a bajtól, akik igazak. Tehát a jószándékúak, akik keresik és szolgálják az igazságot, az őszinték és ártatlanok. Ezekre gondolt Isten, nem kifejezetten egy nemzetre (Izrael- ez azért hangzott el az, hogy: “Ki ad segítséget Sionból Izrael számára? Ha egyszer az Úr megfordítja népe sorsát, örül majd Jákob és ujjong Izrael!”- mert akkor, amikor írták a zsoltárokat, Jézus korában, a helyszín Izrael volt, de ez nem jelenti azt, hogy Isten Csak egy nemzetet választott ki magának, hanem minden nemzetből azokat akik a fent említett feltételeknek megfelelnek. Nagyon nagy hiba, sőt bűn lenne úgy értelmezni ezt a pár sort, hogy nemzet, meg faji elkülönülés valósuljon meg. Magyarul: el kell felejteni örökre a zsidózást, meg a nácizást, nincs olyan hogy kiválasztott nép, egyik nép sem állhat a másik fölött, Isten szemében egyenlők vagyunk, mind az ő gyermekei, akiket egyformán szeret. Nem mi emberek döntöttünk és döntünk így, hanem Ő. Ha ezt megérti mindenki, akkor képesek leszünk békésen megoldani minden gondunkat, anélkül, hogy faji, vagy bármilyen más alapon ismét lekaszabolnánk egymást. De, ha az előítéleteinket nem bírjuk levetkőzni és nem tanuljuk meg, hogy nem nézzük le embertársunkat sem azért mert szegény sem azért, mert “másnak” született, mint mi, akkor bizony találkozhatunk hamarosan a büntetéssel és nem azért mert Isten rossz és bosszúálló, hanem csak egyszerűen igazságos és szeretné, ha mindenki betartaná az Ő szabályait. Isten népe nem csak a zsidók, hanem mindenki, aki testvérként tekint embertársára és nem leigáznivaló állatként. Aki segít, ha tud és nem árt. Álmomban is ez hangzott el: sokan fognak meghalni, de az igazi, értékes, nemes lelkű emberek nem! Én sem, mert nekem ezt az üzenetet tovább kell adnom minél több embernek, hogy ne kerüljenek veszélybe. Akik még nem hiszik, hogy létezik Isten, nos ők igencsak nagy bajban vannak. Térjetek észhez, még van egy kevés idő, már nem sok! Nehogy túl késő legyen Istenhez fohászkodni. A másik, amit még meg kell említenem, hogy nem elég hinni, de cselekedni is kell a jót. Nem várni kell egy felsőbb hatalomra, vagy a szomszédra, vagy valaki másra, hanem mindenkinek, egyenként, de közös erővel tenni kell a jót, hogy életünket jobbá tegyük. Megvannak erre a megfelelő földi eszközök, személyek, szabályok, élni kell velük!!! Ha nem teszünk gyakorlatilag semmit, nem várhatjuk, hogy változzon valami. Szokták mondani, hogy : ha nyerni szeretnél a lottón, akkor vegyél szelvényt! Különben hogy?

Vélemény, hozzászólás?