Ősi magyar térrendezés I. folyt.

Wass Albert: Amelyik ház arra épül, hogy otthona legyen egy családnak, és úgy épül, és azok építik, akik otthont akarnak belőle maguk köré: abból a házból otthon lesz. És jó otthon lesz, és sokáig lesz otthona sokaknak: férfiaknak és asszonyoknak és gyermekeknek és gyermekek gyermekeinek. De amelyik ház nem úgy épül, és nem azok építik, (...) az olyan házba hiába jön asszony, az olyan ház nem lesz hosszan tartó békés otthona senkinek.

Wass Albert aláírása

Otthon
"Mert tudod, valahogy így van ez: az ember jár-kel a világban,
mint valami nyugtalan vadállat, és valamit keres. De alighogy
megtalálja, már hasznot akar belőle, és ezzel el is rontja a dolgokat.
Mert a világ nem arra való, hogy hasznot hozzon valakinek. A világ
arra való, hogy szép legyen, békés legyen, jó legyen. Hogy élni
lehessen benne, fáradsággal, de haszon nélkül. Mert az élet értelme a
szép. És a haszon a leghaszontalanabb szó, amit az ember valaha is
kitalált. Pedig ma már annyira van vele, hogy ha valami szépet
meglát, nyomban arra gondol: mi hasznom lehetne ebből? S ezért van
az, hogy amit ilyen céllal fölépít, az hamarosan le is dől. Legtöbbször
egy másik ember dönti le, aki irigyli a hasznot, és a helyén nem marad
más, csak egy folt csalán: az ember örök nyoma.
Vannak házak, melyek olyanok, hogy csak baj és nyomorúság
lakhatik bennük. Az ember megpillant egy ilyen házat, és valami
furcsa szorongás fogja el. Pedig lehet szép és rendes maga a ház.
Hiba nélkül való. Mégis van benne valami, benne vagy körülötte,
valami megmagyarázhatatlan. Valami baljóslatú. Valami, ami
elszomorítja, és gondolkodóvá teszi az embert, ha elmegy előtte.
Az ilyen ház mellett a legjámborabb kutya is rosszkedvűvé
és harapóssá válik. Madár soha nem rak fészket az eresze alá. Pele
nem költözik a padlására. Mókus elkerüli. Csak patkányok surrannak
alatta. Csak a harkály jár rá egy idő múlva, és kopogtatja, fürkészi
benne a hibát. És éjszaka baglyok ülnek a tetején.
Az ilyen ház bajjal és vesződséggel épül, és ha kivénül és
ledől, csalán nő a helyén. Isten tudja, hol van benne a hiba. Talán a
fájában rejtőzik valami fojtogató, szagtalan és láthatatlan penész.
Valami keserűség, ami megmérgezi a levegőt. A fában talán, amiből
építették. De az is lehet, hogy a helyben van a hiba. Gonoszság van
eltemetve alatta a földben, és az sugárzik ki folyamatosan, és izzad elő
újabb és újabb gonoszságokat. Vagy az erdő olyan ott. A fák, ahogy
körülötte állanak. Sötétebbek és mogorvábbak, mint másutt. Isten
tudja csak. Az is meglehet, hogy az emberekben volt a hiba, akik
kigondolták, és megépítették az ilyen házat. Belőlük surrant át valami
sötét és gonosz kísértet a ház falaiba. Nem lehet tudni ezt. De
bizonyos, hogy vannak házak, melyekben csak baj és nyomorúság
lakik, bárki költözzék is beléjük. Melyeknek láttára valami érthetetlen
furcsa szorongás fogja el az embert, s a kedve minden ok nélkül
egyszerre elborul. Magányosságszaguk van és baj, gond,
szerencsétlenség lapul mögöttük. Vannak ilyen házak, vannak.
Aztán vannak megint házak, melyekben békesség és öröm
tanyázik. Ha megpillant az ember valahol egy ilyen házat, egyszerre
úgy érzi, mintha hazaérkezett volna. Otthonszaga van a füstnek, mely
belőle fölszáll. Nevet az ablaka, s az ajtaja hívogat. Az ember érzi
benne a békét és a meleget, mely mint egy láthatatlan napfény,
beragyog mindent maga körül.
Az ilyen ház előtt hamarabb olvad el a hó. Tavasztól őszig
virágot terem előtte a rét. Az ilyen ház körül a fák barátságosan
lehajolnak, és bemosolyognak az ablakon. Az ilyen ház jóvá szelídíti a
benne lakó embert. Nyugalmassá, derűssé, bátorrá teszi. Aki építette,
hosszú életű lesz, és még halálában is érzi a napsütötte fenyőtörzsek
illatát s az örömet, mely elfogta akkor, midőn a bokrétát először tette
föl a tetejébe.
Az ilyen házat jó szellemek őrzik. Farkas messzire elkerüli. Jól
tejelnek a tehenek, egészséges bárányokat ellenek a juhok. Villám nem
sújt a közelébe, zsindelyét nem fogja a tűzhely szikrája. Úgy terem
benne a kacagás, mint körülötte a virág. Mint küszöbén a napfény. ...
„- Talán most még nem érted, mert fiatal vagy. És én nem tudom
úgy elmondani, hogy az is megértse, aki fiatal. Mert én már öreg
vagyok, azért. Pedig ez így van a házakkal, majd megtanulod te is, ha
öreg leszel. Mert különfélék a házak. Nemcsak kívül és nemcsak belül:
a kettő között is valahogyan. Különfélék, mint ahogy a tervek, célok és
gondolatok is nagyon különfélék az emberekben, akik házakat
építenek. De egy biztos. Leány vagy asszony, vagy ami vagy, egy
biztos: hogy amelyik ház arra épül, hogy otthona legyen egy
családnak, és úgy épül, és azok építik, akik otthont akarnak belőle
maguk köré, abból a házból otthon lesz. És jó otthon lesz, és sokáig
lesz otthona sokaknak: férfinak és asszonynak és gyermekeknek és
gyermekek gyermekeinek.
- De amelyik ház nem úgy épül, és nem arra épül, érted – és itt Vénség
fölemelte a fejét, és egyenesen az asszony szemébe nézett -, az olyan
házba hiába jön asszony, az olyan ház nem lesz hosszantartó, békés
otthona senkinek. És ez olyan ház.
Az asszony szeme megrebbent riadtan.
- Nagyon jó ház. Szép ház – vetette ellen, halkan.
- Úgy, úgy. Jó ház. Szép ház. Igazad van, leány vagy asszony,
vagy mi vagy. Igazad van. Jó ház, szép ház. De nem is épült másra,
érted-e? Csak hogy jó legyen és szép. Hogy aki néha feljön ide, az jó
házban lakjon és szép házban lakjon, nyáron néhány napot és ősszel
néhány napot és talán télen meg tavasszal néhány napot. Jól érezze
magát benne valaki, ha vadászattól elfáradva éjszakázni betér, és ha
egyedül van, és leül a tűz mellé, gondoljon arra, hogy jó lenne már
egy otthon is valahol, egy ilyen házban és valahol, érted? De nem itt
és nem ebben a házban. Mert ez a ház csak szállásnak épült, nem
otthonnak, így nem is lehet belőle otthon, csak szállás. Ha ötven évig
élsz is benne, akkor is csak szállás, akkor sem otthon. Mint a
madárnak, ahogy szállása az ág, amelyikben minden éjszaka
megalszik, úgy. Nem fészke, csak szállása. Fészeknek nem való az ág,
akármilyen szép is, és jó is. Lehullanak róla a fiókák, leveri őket a
szél, ha megjő. Mert nem fészek, csak szállás. Ezt akartam mondani
neked. Hogy tudd, azért"

TELEK: az ideális telek a Kárpát medencéhez hasonlít. Ennek meghatározásában az égtájaknak van jelentős szerepe. Nagyjából négyzet alakú, Dél felé nyitott, Észak felől fákkal, dombokkal, magasabb építményekkel (várakkal) védett. Úgynevezett karosszékformát kell képezzen a táj természeti vagy építészeti elemei által. Az ősi magyar építészetben Kelet felé legyen kissé nyitottabb a tér, mert a megújulás energiái Kelet felől érkeznek.
A HÁZ ELHELYEZKEDÉSE A TELKEN:
A ház megjelenését befolyásolta a telek és annak építményei. Ahhoz, hogy a lakóépület jó hatással legyen a lakókra, fontos volt, hogy az udvar rendezett legyen és a rajta lévő építmények a hagyományos rend szerint helyezkedjenek el. Az udvar, népi nevén a porta, a következő részekből állt:
lakóépületből, termény és eszköztároló épületekből, állattartást szolgáló épületekből, szabad kertből. Általában a porta első, utca felőli részén helyezkedik el, az utcával közvetlen kapcsolatban. Később a tornác az épület egy zárt része lett, ha az ajtó megmaradt a beépítés után , akkor bejáratként tekintünk rá. Kedvező, ha a tornác teteje boltívesen van alakítva, mert így a házhoz érkező energiák összegyűlnek a bejárat környékén. Az ősi magyar térrendezés elvei alapján a tornácot a lakótér részeként tekintjük. A kínai elvek szerint meghosszabbított lakótérként tekintjük és kezeljük, ha pedig három oldalról fal veszi körül, akkor pedig teljes egészében a lakótér részének minősül. Tehát a kínai szemlélet ebből a szempontból az ősi magyar kultúrához áll közelebb, nem a mai modernhez.
folyt.köv.