A bigottság valós, nem álom

“Bigott szó jelentése

bigott (melléknév)

Bigott.jpg

Más véleményt nem tűrő (személy, csoport), aki elfogultan, kritikátlanul ragaszkodik egy (vallási, elvi, politikai) irányzathoz és szemben áll a más hitűekkel, meggyőződésűekkel, azokat nem engedi terjeszkedni vagy működni; vakbuzgó.

A bigott katolikusok mindenhol eretneket keresnek. A bigott pártpolitikus nem tűr ellenzéket. Egy muzulmán is lehet bigott ember, ez nem függ a személy vallásától.


Eredet [bigott < francia: bigot (vakbuzgó < álszent) < germán: bi god (isten akaratával, „legyen isten”)]”.idézet a wikipédiáról.

Szívesen hallgatok meg más véleményeket, álláspontokat, elveket és elméleteket a világunkról, amelyben élünk. Nyitott vagyok mindenre, tanulok, nem gondolom soha azt, hogy már mindent tudok és felette állok másoknak a tudásomból kifolyólag. Elfogadom azt, hogy mások a saját szemszögükből látják a dolgokat, az pedig nem ugyanaz, mint az én álláspontom. A hit, az, hogy miben hiszek nem egy olyan dolog, hogy azt rám erőszakolhatják. Hogy az úgy van és kész, végeztünk! Ki miben hisz, az magánügy kellene legyen, nem tartozik senki másra. Mégis az elmúlt évszázadokban vallási háborúk folytak a hittérítés nevében. A keresztes lovagok ezért még pénzt is kaptak. Tehát ismét oda lyukadunk ki, hogy a hit, ami nem egy anyagi, megfogható dolog, hanem szellemi, szívben rejtőző érzés,- anyagiassá vált, mert azzá tették. Feltétel, a földi túléléshez. Ha nem hiszel abban, amit én mondok neked, lekaszabollak, vagy nem kapsz enni. Ilyen egyszerű. Eközben, meg ájtatosan arról beszélnek a hittérítők, hogy mindezt Isten nevében teszik és légy jó, hogy a mennyek országába kerülhess. Ők meg nem, mert ők a megmondók, ők föléd helyezték magukat Isten nevében. Tehát legyek jó, éhezzek, ha másképpen gondolkodom és dögöljek meg , ha nem őket és az ő (szerintük , ahogy ők látják) Istenüket szolgálom. Egyszerűen nincs ilyen, Isten csak egy van, mindannyiunké, és nem lehet őt kisajátítani, mi, emberek pedig mind egyek és egyformák vagyunk az ő szemében, nem tesz kivételt. Épp azokat nem szereti, akik az ő nevében elnyomják embertársaikat, becsapják és megölik különböző , téves eszmék megvalósítása céljából. Ember embernek farkasa. Ne hagyd magad hülyíteni. Semmi sincs ingyen, saját édesanyám mondta egyszer azt nekem, amikor panaszkodtam, hogy milyen sokba kerül valami, hogy: "Jézus koporsóját sem őrizték ingyen!" És mi az oka mindig? A pénz, az egyeseknek a mindene, az Istene (Mammon). Tehát figyeljük meg a bűvös kört, honnan indultunk és hova jutottunk? Egy kör végére, mint egy önmagába, saját farkába harapó kígyóhoz: ne légy anyagias, légy jó embertársaiddal, mert Isten csak így szeret és fogad be mennyei országába, de ha nem teszed azt, amit elöljáróid parancsolnak, akkor meg a földi léted rövidül meg, tulajdonképp se földi életed se paradicsomi életed nem biztosított, sőt, állandóan veszélyben van. Mert mindig szabályokat és törvényeket kell követned, ez van előírva. Kik írják ezeket a törvényeket? Emberek. Vannak jó törvények, amelyek megakadályozzák a káoszt, a lopást, a gyilkolást és vannak rossz törvények is, amelyek csak a törvényhozókat hozza előnybe. Ezeknek a földi törvényeknek semmi közük Istenhez, mert a földön töltött időszakra íródtak, nekünk embereknek, hogy rendezett, korrekt életet élhessünk, ehhez semmi köze Istennek, ne keverjük bele. Ő sosem ítélőbíró és sosem büntet. Az emberek pedig jók is meg gonoszak is és nemcsak jók vagy gonoszak, hanem időnként mindkettő. Nincs olyan hogy valaki mindig csak jó, vagy mindig csak gonosz. Ahogy az asztrológiában sincs olyan, hogy te csak egy mérleg vagy például. Ezen egyszer összevitáztam valakivel, mert nehezen érthető meg bárkinek, aki csak egy dimenzióban, egy síkon nézi a dolgokat, hogy az emberi jellem, természet nem egysíkú, hanem többdimenziós. Nem lehet senkire azt mondani, hogy persze, azért tetted ezt, meg azt mert te egy skorpió vagy! Több tényezőből áll össze egy ember jelleme: környezet, amely nevelte, anyagi helyzete, vallása, családi állapota, munkája, foglalkozása, hobbija, az asztrológiában : a napjegye, az aszcendense, karmahoroszkópja, keleti , nyugati horoszkóp, óra, amikor született és a hely, stb. mind egyformán részt vesznek jelleme kialakulásában és az illető nem csak egy skorpió, hanem az éve, napja alapján még Tigris, meg Kakas is, az aszcendense alapján pedig lehet Kos is, ami azt jelenti, hogy temperamentumos, mindenbe azonnal belevág, fejjel megy falnak.
    Mire szeretnék ezzel célozni, hogy sokan mondják, ingyen adják a tanácsokat. Semmi sincs ingyen! Ha valaki azt mondja ingyen,az hazudik és megtéveszt. Neked ugyan ingyen osztja a tanácsot, de akkor biztos, hogy őt valaki ezért megfizeti, tehát ő is csak egy bérenc, hiába tagadja, meg hárít azzal hogy milyen sok bérenc van! Igen, ő is egy közülük, miért vallaná be? Látszatmunkát végez, semmi sincs ingyen, kapitalizmusban, sőt vadkapitalizmusban élünk, ne feledkezzünk meg erről soha! Ha azt állítja ingyen, az csak azért teszi, hogy még nagyobb bizalommal fordulj felé és még inkább be tudjon hálózni (mint a pók, előbb behálóz, aztán ha tehetetlenül függsz a hálójában, odasétál hozzád és élve bekebelez) és alapos agymosást tudjon végezni rajtad. Ez a hittérítők módszere, ha látják, hogy erőszakkal, fegyverrel nem lehet befolyást szerezni mások felett, akkor jön a mézes-mázos, csöpögős, nyálas, aggódós, szeretlek embertársam (megenni) módszer. Ingyen kapod a tutit, amitől behódolsz, függővé válsz és véged lesz mindenképp, anyagilag is meg lelkileg is. Mert egyik ember sem tudja azt megadni a másik embernek tanácsokkal, útmutatókkal (az igazságot), amit keres, ő is csak egy ember, mint te meg én. Valóban nincs szükség közvetítőkre, hanem azt Csak Isten adhatja meg. Aki mást mond, az hazudik. Eleve gyanús kell legyen az olyan jó szándékú tanító, aki nem mutatkozik be, kicsoda, micsoda, mi a CÉLJA a kommunikációval , amit INGYEN nyújt. Ha kérdezel, nem szívesen válaszol, vagy nem szeret vitatkozni, rögtön Istenre hivatkozik, hogy vele nem lehet. Miért, ő is Isten-nek képzeli magát? Akkor ott nagy bajok vannak elméleti szinten, vigyázzunk! Mindig meg kell próbálni kinyomozni az ilyen személy VALÓDI MOTIVÁCIÓJÁT, ha szokatlan és természetellenes, amit tesz. Ha jobban, mélyebben ásunk ilyenkor mindig rábukkanunk az emberek valódi szándékára és motivációjára és sajnos legtöbbször, nem az aminek hirdette magát, hanem önző anyagias vagy dicsőség hajhászó célokból cselekszik. Mert az ostor mindig a végén csattan, a valóság is mindig csak a végén derül ki az igazán jó krimikben is.