Az öt elem, életaspektus yang és yin szempontjából (Bill Gates mitől különleges Raymond Lo szerint)

Elmagyaráztam, hogyan alakítjuk át egy ember születésnapjának elemeit az élet 5 aspektusára. Ezek a Pénz, Hatalom, Forrás, Intelligencia és Barátok. Az 5 elem mindegyikének van yin és yang alakja, amelyek különböző jelentéssel bírnak. Tételezzük fel, hogy Yang Fém a személyünk. A következő táblázat megmutatja a rá vonatkozó Yin és Yang elemek különbségeit.

Fa Yin Normál jövedelem Yang Váratlan jövedelem

Tűz Yin: Normál hatalom Yang: Különleges Hatalom

Föld Yin: Normál Tudás Yang: Nem hagyományos Tudás

Víz Yin: Agresszív Intelligencia Yang: Normál Intelligencia

Fém (barátok) Yin: pénz rablás Yang: Vállveregetés

A fenti táblázat mutatja az öt aspektus közötti különbséget yang és yin viszonyában. Egy fém elemű ember esetében a Fa a Pénz, de különbséget kell tenni Yang Fa és Yin Fa között. Ha a Yang Fém ember Yin Fát lát, akkor az normál jövedelmet jelent, mint például a fizetést. Ha a Yang Fém ember Yang Fát lát, ez váratlan Pénzt jelent, vagy spekulatív eredetű pénzt. Az utóbbi sokkal inkább megfelel a vállalkozóknak, vagy üzletembereknek, hiszen a vállalkozóknak ahhoz, hogy sikeresek legyenek, kell hogy legyen “váratlan pénze”a sorsoszlopok Mennyei törzsében. A “váratlan Pénz” kapcsolatba hozható a hazárdjátékos szerencsével is. Ha valaki nem birtokolja a “váratlan pénzt” a sorsoszlopában, akkor általában igen kevés esély mutatkozik arra, hogy szerencsejátékkal vagy a lottón pénzt nyerjen.

Nézzük a Hatalom elemet. A Yang Fém és Yin Tüzet “normál hatalomnak” látja. Ez közepes hatalmat és státuszt jelent, pl. úgynevezett hivatalnokot. Azonban a Yang Fém a Yang Tüzet “különleges Hatalomnak” látja. Ez a hatalom durvább és keményebb természetű, katonai, vagy, rendőri hatalommal hozható kapcsolatba. Tehát azok az emberek, akik”különleges Hatalommal” rendelkeznek a Mennyei törzsükön, sokkal keményebb és parancsoló természetüek, megjelenésüek, akiktől az alárendeltek félnek.

A Forrásoknak két fajtája van. A Yang Fém ember a Yin Földet “normális Tudásnak” látja. Ez hagyományos Tudás, mert átlagos iskolákban tanulható meg.Ilyen az üzleti , mérnöki, könyvelési, stb. tudomány. Ha viszont a Yang Fém embernek Yang Föld van a sorsoszlopában, akkor az azt jelenti, hogy az illetőnek “különleges Tudása” van. Ez vonatkozhat különleges dolgokra , mint az alternatív terápia, alternatív gyógymód, és még a Feng Shui és az Asztrológia is ide tartozik. Ilyen különleges “források” felelősek az innovatív gondolkodásért, amely annyit jelent, hogy az illető képes másként gondolkodni, mint egy közönséges ember.

Az Intelligencia elem az önkifejezés módjára vonatkozik. Vannak emberek, akik mérsékelt, konzervatív hangnemben fejezik ki magukat, de vannak, aki állításaikat, nézőpontjukat agresszívan és erőszakosan nyilvánítják ki. Tehát az utóbbit nevezzük “agresszív Intelligenciának” Ha egy Yang Fém embernek Yin Víz mutatkozik a Mennyei törzsében, az inkább agresszív Intelligenciával rendelkezik. Ha Yang Víz jelenik meg a Mennyei Törzsben, akkor intelligens lesz, de sokkal szerényebben fogja magát kifejezni. Az “Agresszív Intelligenciát ” “Megbántom a Főnököt” típusnak is nevezzük. Tehát az Intelligencia elem elpusztítja a Hatalmat…… Tehát, ha a Főnők olyan alkalmazottat keres, aki engedelmeskedik az utasításoknak, nem szabad olyan embert alkalmaznia, aki az “agresszív Intelligencia” kategóriába tartozik, mert a Főnők ellen lázadni fog és nem engedelmeskedik. Ha az “agresszív Intelligencia ” egy nő sorsoszlopában található, akkor azt “megsértem a férjet ” típusnak nevezzük. Ez azért van, mert az Intelligencia a Hatalom elemet elpusztítja, amel egyben a férj szimbóluma is. Az ősi időkben , amikor a sorsoszlopot arra használták, hogy megállapítsák, mennyire lesz jó a házasság, nem javasolták a férfinak, hogy olyan lányt vegyen el, akinek “megsértem a férjet” eleme volt…….

Mint kollégák és barátok ezek az elemek ugyanazok, mint a Saját elem. Különbséget teszünk még Yang Barát és Yin Barát között. Yang Fém ember esetében, ha Yang Fém látszik, akkor azt “vállveregetésnek” nevezzük.. Ez csak annyit jelent, hogy a barát, vagy kolléga ugyanolyan magas, egyenlő státuszú, egyáltalán nem ártalmas. Azonban, ha a Yang Fém ember egy Yin Fém elemmel találkozik, azt “Pénz rablásnak” nevezzük. Így ez az ellenségekre és a versenytársakra vonatkozik. Ezért van az, hogy a Yang Fém hagyományos Pénz eleme a Yin Fa és a Yin Fa a Mennyei Törzsben kombinálódik a Yang Fémmel. Így nincs konfliktus a Yang Fém és a Yin Fa Pénz között , ezért nevezzük “vállveregetésnek”. De a Yin Fa és a Yin Fém oppozícióban van és a Yin Fém elvágja a Yin Fát. Ezért látja a Yang Fém a Yin Fémet “rabolt Pénznek”.

Általában nem hagyományos elemekkel megáldott ember felülemelkedik azokon az embereken, akiknek közönséges elemeik vannak. Ez azért van, mert akik különleges elemeket birtokolnak, nem úgy gondolkodnak, mint mindenki más, tehát sokkal innovatívabbak és kiemelkedőbben viselkednek.

ÓRA NAP HÓNAP ÉV

Fém Víz Tűz Fa

Föld Föld Föld Föld

(Kutya) (Kutya) (Kutya) (Kecske)

A fenti példát Bill Gates sorsoszlopai adják: Bill Gates Yang Víz elemű, így a Yang Fa , Yin Tűz és a Yang Fém mind különleges elem a Mennyei törzsekben. Mint ilyen, “agresszív Intelligenciája” van az Év oszlopában, “váratlan Pénz” a hónap oszlopban és “különleges Tudás” az óra oszlopban. Ezek az elemek teszik őt “különlegessé”, újító szemléletűvé és agresszívvá a gondolatai kifejezésre juttatásában, valamint vállalkozóvá a pénzügyekben.” Raymond Lo

saját megállapítás és vélemény ehhez: Mind a négy sorsoszlopának földi ága Föld elemű, ami kibillent egyensúlyra mutat, egyáltalán nem egy kiegyensúlyozott személyiség, sőt! A másik érdekesség, ami észrevehető, hogy oszlopaiban Kutya és Kecske jegy található, idén, 2021-ben pedig Fém Bivaly éve van. Mi, Feng Shui szakértők pontosan tudjuk, mit jelent ez. Ebben az évben Hármas Büntetés lesz osztályrésze és ahogy elnézem, szellemi, fizikai, egészségi, munka pénzügyi, baráti, kapcsolati területeken egyaránt. Nagyon sebezhetővé vált ebben az évben, ha azt állítjuk ez nem az ő éve lesz, keveset mondunk vele. Számára valószínű, hogy nagyon rosszul végződik a 2021-es év…