Négyoszlopos elemzése: Margaret Thatcher, a Vas Lady

A Négyoszlopos sorselemzés általában megalapozott, megbízható, praktikus jóslási módszernek tekinthetjük. Első lépésben mindössze a nyugati dátumokat kell kínaira fordítani és a kínai naptár szerint kikeresni, majd a kínai írásjegyeket átváltani az öt őselemre. A Négyoszlopos Sorsmeghatározás könnyedén alkalmazható mind a nyugati, mind a keleti emberek sorsának feltárására. Kultúráktól függetlenül érvényesek az adatai és ez hatalmas előny. Jól illusztrálható mindez Margaret Thatcher, volt angol miniszterelnök asszony születési táblázatával. Adatai közül csak az év, hónap és a nap ismeretes.( Óra, perc nem). Egy Fém elem napon született, ez jól jelzi magát a személyt: “Vas Lady”. Fém személyiség, aki ősszel született, amikor a Fém virágzik. Személyisége tehát egy erőteljes Fém ember jellegzetes vonásait tükrözi. Így számára a legjobb elem a Tűz , ami nem csupán irányítja és szelídíti a túltengő Fém energiákat, hanem megalapozza az érintett személy hatalmát és társadalmi helyzetét. ….Gondoljunk a kovácsmunkára és az acélgyártásra. A Vas Lady másik fontos eleme a Fa. A Fa gerjeszti a Tüzet és kiutat ad a fölös Fém energiáknak. (a Fém elvágja a Fát). A Fa elem a Lady vagyonosságát is jelenti. A Víz szintén előnyös, mivel az elemek cikluskörének megfelelően, a Fém teremti a Vizet, így ez az elem egyúttal Thatcher asszony intelligenciáját és törekvéseit fejezi ki. Ráadásul a Víz a gazdagság fokozását segíti elő, hiszen a Fát (a vagyont) segíti növekedni. (intelligenciával lehet pénzt teremteni). Az erőteljes Fém személyiségnek nem tesz jót a Föld és a Fém, hiszen a Föld még több Fémet generál, a túlsúlyba került Fém pedig oktalan versengést kelt. (A saját elemmel megegyező elem, ha kedvező, akkor barát, ha kedvezőtlen, akkor versenytárs).

Négyoszlopából kiolvasható, hogy az elemei tökéletesen egybevágnak hátterével. A hónap-oszlopban a mérvadó Tűz elem érdemel külön figyelmet. Tűz kell a Fém edzéséhez és acéllá alakításához. Az erőteljes Tűz jelzi a Lady magas társadalmi rangját és tekintélyét.. … Tudjuk, hogy a hónap oszlop tulajdonképp az apát jelképezi. További adalék: a nap oszlopban az alsó karakter a hitvest képviseli. Mivel a Lady Fém személyiség, s mindkét fontos közeli oszlopban a kedvező Tűz áll, biztosra vehető, hogy apja és férje maradéktalan támogatását élvezte. Kapcsolata mindkettőjükkel zavartalan, kiegyensúlyozott és a nyilvános adatok is erre utalnak.

A Négyoszlopban azonban csupán egyetlen Fém látható , ami a saját eleme. Ez a tény kevés barátra és bizalmas kollégára utal. A hónap oszlop felső Tüze az apa, aki az Éves oszlop Fájától kap támogatást (energiát). Nyilvánvaló, hogy az apa is erős jellem, nem véletlenül választották polgármesterré 1943.ban. A Fém elem az apa gazdagsága, s mivel az egyetlenegy Fém elem csak lánya nap-oszlopában fordul elő, az apa nem tekinthető különösebben gazdag embernek. Margaret nem született gazdag családba.

……..Thatcher asszony születési négyoszlopa további előnyökről is tudósít és valószínűleg ezek alapozzák meg sikereit. A Bivaly évében született Fém személyiségek SZERENCSÉSEK (2021 pont Fém Bivaly ÉV!) , mert a Bivaly a Fém “szerencsecsillaga”. Az őszi hónap.oszlopban ülő Tűz az “erényesség csillaga”. A Lady és a hozzá hasonló csillag-kombinációkkal született emberek jó, karizmatikus vezetők. Mao Ce Tung Négyoszlopában pont ugyanilyen csillag-képlet található.

Most elemezzük Thatcher asszony összes Szerencseoszlopát s derítsük ki, hogy milyen élet vár rá. Fém személyiség, amelyet irányít és finomít a Tűz. Négyoszlopa meglehetősen kiegyensúlyozott. Számára kedvező elemek a Tűz, a Fa, és a Víz, azonban a Fém és a Föld rossz hatással lehetnek rá….. Esetében a Tűz jelképezi a hatalmat, a rangot és a férjet. A Fa képviseli a vagyonát, a Víz az utódait, a Törekvéseit és az intelligenciáját. A Föld és a Fém támaszai lesznek gyengébb időszakaiban de valahányszor túlsúlyba kerülnek , versengést szítanak és gátolják céljai elérésében. Most átnézzük Szerencseoszlopát…..és Négyoszlopa közötti összefüggéseket, eseményeket: 1951 Fa évében , a Fa segítette a Tüzet a Sors Négyoszlopában a virágzásban. A Tűz jelzi a férjet is. És valóban, ebben az évben keltek egybe. 1953. Víz évben (Víz jelzi az áldást) a Ladynek ikrei születtek. Ekkor 28 éves volt, Szerencseoszlopában is ott volt a Víz elem, tehát minden egyezik. A Víz elem duplán való jelenléte (az év- és a Szerencseoszlopban) mutatja az ikerszülés lehetőségét.

Politikai karrierjében 1975-ben következett a döntő áttörés, ekkor választották meg az angol konzervatív párt vezetőjévé. Ez is az egyik Fa évben történt, mikor a Tűz lángra lobbanhat a Fa jóvoltából, ami a Négyoszlopban a társadalmi rangot és a hatalmat jelenti. Az 1979-es év a Kecske éve volt, a Kecskét pedig a “Fa raktározójának” tekintjük. Thatcher asszony sorsa 54 éves korában a Fa Szerencseoszlopába érkezett. A Fa megnövekedett hatására a Tűz jobban ég, ennek köszönhetően nőtt a tekintélye és a hatalma. Ezenkívül a Tűz hónapjában választották miniszterelnökké. … A Fém elem kedvezőtlen a Lady számára, 1970 a Fém éve volt, ekkor veszítette el szeretett apját. 1980-ban , szintén Fém év volt, pont a fémmunkások sztrájkjával kellett megbirkóznia. A munkanélküliség 2,5 millió angolt érintett , megdöntötte a II. Világháborús rekordot is! Ugyanebben az évben robbant ki Liverpoolban egy három napig tartó lázadás is.

A Falkland-szigeteki háború 1982-ben , a Víz és a Föld évében tört ki , mely két elem együtt komolyan veszélyeztette Thatcher asszony Tűz hatalmát. Mindazonáltal mellé pártolt a szerencse, mikor nyáron erőteljes Tűz elem jutott szerephez. Júniusban , a színtiszta Tűz havában érte el célját, s aratott fölényes győzelmet a csatában

1983-ban Thatcher asszony a Fa Szerencseoszlopában volt (Víz Disznó év volt). A Víz támogatta a Szerencseoszlopban fellelhető Fát., amelynek befolyása felerősödött. A miniszterelnök asszony meg is nyerte a Tűz havában, azaz júniusban rendezett választásokat. Következő győzelmét 1987-ben érte el, a Tűz egyik újabb esztendejében. Szerencseoszlopában 64 éves korában, 1989-ben jelent meg a Föld elem. A Tűz hatása tehát csökken az előző oszlopéhoz képest, de a Vas Lady 1989-ben és 1990-ben még részesült a Tűz erejének áldásaiból, így megőrizhette hatalmát. 1990 telére viszont a Fém és a Víz elemek váltak meghatározóvá, végül Thatcher asszony pont akkoriban mondott le a miniszterelnöki posztról. M. Thatcher 65. évében járt amikor a Szerencseoszlopában a Víz és a Föld látható együtt (gátló hatás). A végső csapás ugyanazon év telén következett be, mivel a Ló évének Tűz eleme novemberre elhalványult. ….. A változások drámai gyorsasággal , néhány hét alatt következtek be . Sir Geoffrey novemberben jelentette be , hogy távozik a kormányból. 1990 novemberében a Tűz a Víz felett tartózkodott. A Vízen lobogó Tűz helyzetét, nem kell ecsetelnem (a víz kioltja a tüzet). Előrevetíti M. Thatcher politikai hatalmának – Tűz elemének- elvesztését.

A gyenge Tűz elleni első csapás nov. 13-án következett be. Sir Geoffrey ezen a napon lépett ki a kabinettből és intézett beszédet Thatcher asszony politikája ellen a Parlamentben. Ez tekinthető a Víz elem hullámaival érkező első figyelmeztetésnek. A második változás a színtiszta Föld elemű november 20-i választásokon következett be. A Föld elem támadása nem volt ugyan olyan élénk, amilyen a Vízé, a Föld mégis jó adag Tűz energiát emésztett fel. Thatcher asszony mindössze négy szavazatnyi többséggel jutott be a második fordulóba. Thatcher két nap múlva , nov 22-én , a Fém napján jelentette be távozását a hatalomból. Azon a napon a Yin Fém uralkodott.. Az elméletek szerint a Yin Fém és a Yang Tűz szenvedélyesen vonzódnak egymáshoz, s találkozásuk során mindkettőjük tulajdonságai megváltoznak. Egy közös elemmé alakulnak és ez nem más, mint a Víz elem. Az egyszerűség kedvéért most csak a lényeget: ez a látszólag egyszerű kémiai reakció megszüntette nov. 22-e Fémes jellegét és az utolsó szikráig kitörölte Thatcher asszony oszlopából a Tűz elemet. Így vonta el hatalmát e két elem, egyetlen nap alatt.