“Csodák pedig vannak” 1) Az Egyetemes Törvény megértése

‘Az Egyetemes Törvény vagy élő lélek határtalan. Ez az erő benned van, odaad neked mindent , amiben hiszel. Az Egyetemes Törvény a te valódi éned.’
Stuart Wilde

Elsó lépés: Az Egyetemes Erő megértése

Ahhoz, hogy a csodákat megértsük, az Egyetemes Törvény két aspektusát kell figyelembe vennünk. Először is azt, hogy az emberiség tömérdek erővel bír , másodszor, hogy ez erő pártatlan és érzelmektől mentes. Hívd bár Egyetemes Szellemnek, vagy Krisztus Tudatnak, bárminek is hívod, ez aza az erő, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy felismerje azt az egyetemes életerőt , ami és Istennek hívunk.
Az életerő örök és egyetemes és, mert határtalan, minden dolgokban jelen van. Sőt, mi több önmagunk számottevő része. Következésképpen , mindannyian határtalan erő birtokosai vagyunk. Saját életünkben csodát teremteni úgy tudunk, ha azonosulunk ezzel az erővel, ha megértjük a természetét, és megtanuljuk hatékonyan használni. Azonosulni az erővel akkor tudsz, ha tudod, hogy az erő BENNED VAN és ezt a TÉNYT elismered, amint így szólsz: ” Örök vagyok, halhatatlan, egyetemes és végtelen és mindaz, ami én vagyok: gyönyörű.”. Ily módon bejutsz az erő forrásába és készen állsz a következő lépésre, amikoris az erő természetét ismered meg.
Az Egyetemes Törvény pártatlan és érzelmektől mentes. Nem tudhatja, hogy mit akarsz, nem tesz különbséget vágyaid és törekvéseid , tetszésed és nemtetszésed között – tiszta energia. Elfogadja felé irányított gondolataidat, érzéseidet, cselekedeteidet, és a mindennapok eseményeiben érzelemmentesen tükrözi mindezt vissza..
Miképpen az elektromos áram a bordélyházban és a tisztelendő úr teadélutánján is felizzítja az égőt, az Egyetemes Törvény sem tesz különbséget az életedben levő más-más energiák között. Azt kapod tőle, amiben hiszel, se többet, se kevesebbet. Ezért aztán, a csodák megértéséhez az önmagad gondolataiban és érzelmeiben kifejeződő hiedelem-rendszer megismerése a kulcs.
Amikor a világra jössz, gondolataid, érzéseid határtalanok, mert elméd még érintetlen. A kisgyermek természetes, hiedelmek béklyói által még megkötetlen tisztaságot sugároz az Egyetemes Törvényre. A gyerekek gyakran megkísérlik a látszólag lehetetlent: nem ismerve képességeik határait, beülnek az autóba és vezetnek, vagy szédítő magasban egyensúlyoznak.a párkányon. Csak később, tanulmányaik és neveltetésük folyamán tanulják meg az ember reményeinek korlátait.
De ezek a korlátok és határok illuzórikusak. Generációk tudatlanságából fakadó téves elképzelésekben formálódnak és öröklődnek a következő generációra .Ezeknek az elképzeléseknek , hiedelem-rendszereknek az összessége – amit C. G. Jung ˇ” közös tudatalattinak” nevez.- az időben való ismétlődés folyamán nyer létjogosultságot, és a fogalmak, amelyeket későbbi generációk fizikai valóságként ismernek meg, többnyire már ridegek és zsarnokiak. Mintha csak az előtted éltek billiói meghatározták volna már , hogy mit tapasztalhatsz a föld síkján, és kész passz.
Ez a merevség nem talaja a zsenialitásnak , nem engedi , hogy megérthesd: ma a gyors kibontakozás korszakában élünk. De a rádöbbenés lavinája elsodorja a rideg alap-struktúrákat és mi már nem csak olvasni akarunk a csodákról: meg akarjuk élni a csodát.A legtöbb ember számára ez nem lehetséges, mert be vannak zárva a test és az ész határai közé, neveltetésük tokba zárja a fejlődés lehetőségét, és így lelkük is legföljebb ha egészen minimális mértékben gyarapodhat.