Alapvető filozófiai tételek, bölcseletek

1) EGYENSÚLY:  csak az ismerheti meg a Tao titkát , akinek nincsenek vágyai (akit  a vágyai vezérelnek, az csak a részeit ismerheti meg)

2) BÖLCSESSÉG: A bölcs ember  (Seng Zsen) engedi , hogy a dolgok hassanak rá és nem utasítja el a világot, létrehoz dolgokat , de nem birtokolja őket. Alkot, de művéhez nem ragaszkodik.

3.) EGYSZERŰSÉG: a Seng Zsen nem feledi , hogy az Ég és Föld nem az emberek elképzelései szerint működik.

4.) A LEMONDÁS : a tökéletes ember (San Zsen) tudja, hogy csak akkor kerülhet előre , ha önmagát háttérbe helyezte.

5.) ÖNURALOM: ami vetélkedéshez vezet, hibát fog eredményezni.

6.) RENDEZETTSÉG: aki képes megőrizni az egységet, az nyugalmat nyer érte cserébe és nem fog vágy ébredni benne.

7.) SZERÉNYSÉG: A San Zsen megragadja a múltat és ezáltal irányítja a JELENT.

8.) MEGBOCSÁTÁS: aki őrzi a Tao-t, az képes elviselni az elhasználódást megújulás nélkül. (Egy Tao-Zsen csak addig akar élni, amíg a testéhez szorosan kapcsolódó életfeladatokat elvégzi, ha 40 év, ha 240 év. Nem a hosszú életnek van értelme, hanem a megoldott életnek.

9) ÖNZETLENSÉG:  aki képes meghódolni sorsa előtt, az eléri az állandóságot. Ismerni az állandóságot pedig annyit jelent, mint a MINDENT magába fogadni..