Ji Csing : 10 Helyes lépés (Lü)

10. A fellépés (履, LÜ)

Teremtő (Csien)
ég, erős
Derűs (Tuj)
tó, vidám

vörös: kormányzó uralkodó vonal
narancs: alkotó uralkodó vonal

Magyar kiegészítő nevek
“A lépés”, “Óvatos haladás”
Taoista nevek
A Lépés
Angol kiegészítő nevek
“continuing”
Leírás

A fellépés egyfelől a helyes viselkedés módját jelenti. Felül van az ég, az atya, alul pedig a tó, a legfiatalabb leány. Ez a magas és az alacsony közötti különbséget mutatja, amely a kiegyensúlyozottság, a helyes társasági magatartás alapját képezi. A »fellépés« ugyanakkor szó szerint a »valamivel szembeni fellépést« is jelentheti.’ A kis »Derűs« fellép a nagy »erőssel« szemben. A két ősjel mindegyikének a mozgása felfelé irányul. Hogy az erős fellép a gyengével szemben, az annyira magától értetődő, hogy a Változások Könyve nem is különösebben említi. A gyengének az erőssel szembeni fellépése ebben az esetben azért nem veszélyes, mert nem követelőző módon, hanem derűvel történik, úgyhogy nem bőszíti fel az erőset, hanem az jóindulatúan eltűri.

(A német szövegben szereplő »Auftreten« valójában »fellépést« és »rálépést« jelent, s a szöveg erősen kihasználja a szó e kétértelműségét. Á magyar »fellépés« szó a »valamire történő fellépés« értelmében ritkán használatos, így e fordulatok nem voltak pontosan lefordíthatók. Van a magyar »fellépés« szónak ugyanakkor két olyan további jelentése, amely jól összhangban van az ősjel értelmezésével: az egyik a valamivel szembeni, vagy valaminek az érdekében történő kiállás; a másik pedig valamilyen szerep eljátszása. A fordításban a szövegösszefüggésnek megfelelően próbáltuk valamelyik változattal a szójátékot magyarra átültetni; ahol egyik jelentésárnyalat sem ad az eredetihez közeli jelentést, ott a szót olykor »rálépésnek« is fordítjuk. A ford.)

Ítélet
A tigris farkára lépés. Nem harapja meg az embert. Siker.

A helyzet valójában nehéz. Egymás közvetlen közelségében van a legerősebb és a leggyengébb. A gyenge az erős mögött halad és megpróbálja magára hívni annak figyelmét: Az erős azonban eltűri ezt és nem bántja a gyengét, mert az érintkezés derűs és ártalmatlan.

Az emberi viszonyokra alkalmazva olyan helyzetről van szó, amikor vad és megközelíthetetlen emberekkel van dolgunk. Ilyen esetben csak akkor érhetjük el a célunkat, ha fellépésünket a jó modor jellemzi. A helyes, illemtudó fellépés még az ingerlékeny emberekkel szemben is sikerre vezet.

Képzet
Fölül az ég, alul a tó: ez a FELLÉPÉS képe. Így a nemes ember megkülönbözteti a magasat az alacsonytól, s ezzel erősíti értelmét a népnek.
Az ég és a tó képe olyan magasságbeli különbséget ábrázol, amely lényükből adódik, s amelyből ezért nem támadhat semmiféle irigység. Ugyanígy az emberek között is kell, hogy legyenek magasságbeli különbségek. Lehetetlen általános egyenlőséget megvalósítani. Fontos azonban, hogy a rangbéli különbségek megállapítása az emberi társadalomban ne önkényesen, vagy igazságtalanul történjék; ebben az esetben ugyanis elkerülhetetlenül irigység és osztályharc ütné fel a fejét. Ha viszont a rangbéli különbségek összhangban vannak a belső értékekkel, s a belső érdemek alkotják a külső rang mértékét, akkor az emberek elfogadják ezt és a társadalomban rend uralkodik.

Jelentés: a tigris nem támad a farkán lépkedőre. Siker. A bölcs tanácsot szerez fentről és lentről, így megszilárdul az EMBERI szándék. A kua fő mondandója, hogy a veszedelmek és a kötelező nagy óvatosság nyomán a siker bekövetkezik. A tigris nem támad a farkán lépkedőre, mert az a magasabb szándék szerint jár el és léptei nem fájdalmasak. Nehézség és veszély áll elő a korábbi szokások és hibás szemlélet következtében. Ám, akinek van szeme a dolgok  rendjét meglátni, AZ  kár elszenvedése NÉLKÜL, SZABAD cselekvőképességgel jut át a veszélyen. Fellendülés kezdődhet.

Vonalak magyarázata lentről fölfele:

1) “Biztos léptek”: bátran és jóakarattal kell lépni. Az egyszerű tett jobb a bonyolultnál, a szerénység jobb a nagyratörésnél. A bölcs nem kapkod fogódzó (támasz, segítség) után. (mert tudja, hogy átverés is lehet )

2) “Remeteösvény”:  nem nehéz, nem is veszélyes az út, ám csak a békés, visszavonult és megfontolt bölcs számára ilyen (aki önellátóvá tud válni és elvonultan él vidéken például)

3) “Fél szemmel…bénán”: A félszemű lát, de nem jól, a béna nagy nehezen lép, ám feldühíti a tigrist. A gyenge ember szabadjára engedi vágyait, szenvedélyeit – és vesztébe rohan.  Adottságait túlértékelte.(sokan meggyőzhetők, mert a pillanatnyi hasznot, érdeket tartják csak szem előtt, nem a biztonságos jövőt, könnyű kísértésbe esni, mert nyaralni akarnak, állatkertbe menni, stb.)

4) “Araszolás a tigris farkán”: van ok aggódni, félni! A bölcs körültekintően és figyelmesen, kis puha léptekkel – szinte lélegzet-visszafojtva – megindul előre. Jól teszi.

5) “Eltökélt lépés”: itt a közvetlen veszedelem. (tudjuk melyik…, amiben vagyunk most is). Nem mozdulni lehetetlen, a biztonság elvész. Mozdulni kockázatos, ám mégis ezt teszi a bölcs, támaszait és erőforrásait gondosan megválogatva. Így a veszély legjobb esetben is csak a támaszait gyengíti, de csak gyengíti, de komoly veszély nem éri.

6) “Megszemlélt ösvény”: a bölcs áttekinti, hogy honnan indult és hol áll most (hol tart most). Ha ezt elmulasztaná, még bármi történhetne. Körültekintéssel viszont a legjobb utat választhatja.