Sors és szabad akarat

A SORS ÉS A SZABAD AKARAT
Sors vagy szabad akarat? A kérdés abszurditása az emberi történelem hajnalától foglalkoztatja a jeles gondolkodókat és bölcselőket. A technikai és tudományos haladás eredményei , a közlekedés és a kapcsolattartás eszközeinek fejlettsége már-már elhiteti velünk, hogy legyőztünk minden akadályt, intelligenciánk és hatalmunk korlátlan. Azt hisszük, hogy az élőlények közt legelső és legfontosabb az ember, aki hitünk szerint legyőzte és uralja a természetet. A sorsba, a végzetbe vetett hit és szabad akarat szűk korlátainak elismerése divatjamúlt fogalommá vált. Szép elképzelések. Ám, ahogy öregszünk , sokasodnak a tapasztalataink , érnek a gondolataink. Idővel mindenki belátja , hogy a sors, avagy kissé színpadiasabban a végzet, nehezen kifürkészhető, és ha akarjuk, ha nem, bizonyos sorsszerű mozzanatok időről időre feldúlják megszokott nyugalmunkat. Az emberek közti egyenlőség hiánya az első nagy kérdés, amivel szembe kell néznünk. Különféle fizikai és szellemi adottságokkal születünk, más-más erőkészlettel , tehetséggel, más-más társadalmi helyzetbe (stb.). S a különbözőségek, illetve az eltérő esély elviselhetősége alakítja a közérzetünket, elégedettségünket, de még a fejlődésünket is. Milyen értelemben és mennyire nevezhetjük szabadnak magunkat? Mi a helyzet a titokzatos „szerencsével”? A szerencse, amit életünk minden pillanatában bekalkulálunk, legyen szó akár egy utazás időzítéséről , szerencsejátékról , nyerésről, vagy vesztésről. Akkor is szerencsét , a kivételes szerencsét emlegetjük, amikor valaki épségben kerül ki egy helyzetből , túléli a gyakorlatilag túlélhetetlen közlekedési szerencsétlenségeket, természeti katasztrófákat .
A sors, a végzet és a szerencse életünk minden pillanatában jelen vannak, függetlenűl attól, mit képzelünk róluk. Babonának tekintjük? Vagy elismerjük a létezésüket? Nem sokat számít, mert hiedelmeinktől függetlenül léteznek.
A sors és a szerencse mindig mindenhová velünk tartanak, a történelem folyamán valamennyi nép kereste a szerencse és a sors útjainak kifürkészésére alkalmas módszereket. A jóslás eszközei : a tenyérelemzés, a tarot, az asztrológia, a kristálygömb, a tealevelek, faágak, csontok, az animista (anima = latinul szív) hithez kötődő barbár jós-áldozatok , a Ji Csing, stb, egytől egyig a jövő titkait firtató módszerek. A jövő feltárásának célja, hogy az ember legalább részben saját kezébe vehesse sorsa irányítását, bár a sorselemzés komolyabb változatai a kezdetektől a szakértők feladata, mert alapos tudást igényel.
A kínaiakat ősidőktől foglalkoztatja a sors és a szerencse kutatása. A Négyoszlopos Sorsmeghatározás, a Feng Shui és a Ji Csing kiállta az idő próbáját, ma is megbízható, és gyakorlati lépésekre fordítható az ősi tudás. E három módszer segítségével sok különlegességet tudhatunk meg önmagunkról és várható jövőnkről.. A kínai bölcsességek e három gyűjteménye az életet megkönnyítő és a történések mögötti folyamatokat feltáró tudás kimeríthetetlen kincstára. Mindhárom folyamatosan fejlődik, s mint apránként kiderült, egyre több téren alkalmazható. Mind a három módszer a kínai kultúra elválaszthatatlan része. A jövendőmondás és a metafizikus gondolkodás a Csing dinasztia bukásáig a mindennapi élet elválaszthatatlan eleme volt, szinte mindegyik kínai család becses kincsként őrizte a kínai kalendáriumot, melyből kisebb-nagyobb ügyeikben tanácsot kaptak. A Feng Shui mesterek és a sorselemzés más szakértői közül a legjobbak hivatalos, állami szolgálatban álltak. Jelentős társadalmi események előtt rendszeresen kikérték a jövendőmondók tanácsait. A Csing dinasztia tagjai számos könyvet írtak , írattak és adtak ki , közülük leghíresebb a TELJESSÉG NÉGY KÖNYVE.
A kínai sorselemzés és jövőkutatás alapja az a felismerés , miszerint a sors, a végzet, a jó- és a balszerencse elemei meghatározott rendben ciklikus mintázat szerint követik egymást, és időről időre ismétlődnek. Számos példát mutattam be a Négyoszlopos Sorsmeghatározás fejezeteiben. A hírességek, politikai vezetők élete nyomon követhető , s ez igazolja , mennyire helytállók a kínai módszerek. A sors ismétlődő , szabályos mintázata leolvasható az ábrákról. Az Öbölháború többrétegű elemzése pedig jó példa arra, milyen tág téren vehetjük hasznát e precíz jóslási eljárásoknak. A háborús elemzés jóval az események bekövetkezése előtt jelent meg egy hong-kongi újságban.
Öt fő tételre osztható ez a jóslat:
1. Valószínűleg háború tör ki az Arab-öbölben , 1991 elején.
2. Konkrét harcok 1991 februárjában kezdődnek.
3. A Szaddam körüli csatározások legalább 1991 áprilisáig tartanak.
4. Az Öböl-válság vélhetően véget ér 1991 áprilisára.
5. A háborút Bush elnök és csapatai nyerik meg.
Az előrejelzés eléggé pontosnak bizonyult. A háború történetesen 1991 januárjában tört ki, de a szárazföldi hadműveleteket csak februárban kezdték meg a szövetségesek. Igaz, tűzszünetet is februárban kötöttek , de a Szaddam Huszein elleni polgári lázadások egészen 1991 áprilisáig nem csitultak.
Kérdés ezek után, hogy amennyiben a jövő pontról pontra kiszámítható , vajon minden eleve elrendeltetett? A sorsunkba nincs nincs semmi beleszólásunk? Szó sem lehet a szabad akaratról? Vegyük például Bush elnök és Szaddam Huszein esetét. Mindketten vonakodtak háborút indítani egymás ellen , a sorsuk mégis belesodorta őket. A háború kiolvasható születési Négyoszlopuk és Szerencseoszlopaik ábráiból, bár látszólag szabad akaratukból vállalták az összecsapást. Hol és miben nyilvánul meg akkor a szabad akarat? A jövő már „meg vagyon írva”? S azt jelentené ez, hogy nincs erőnk a sorsunkon változtatni?
Azt állítani, hogy minden eleve elrendelt és megváltoztathatatlan, csüggesztő. A negatív hozzáállás, a beletörődés ugyanis még a metafizika és a jövendőmondás területén sem elfogadható. A kínai szakértők a semleges nézőpont hívei – azt vallják, a sors és a szabad akarat párban járnak „társszerzői” az életünknek. A jövendölés jelentősége, hogy a sors ismeretében pozitív fordulatokat idézhetünk elő életünkben.
A Négyoszlopos Sorsmeghatározás egyfajta életrajz: megmutatja, mi húz vissza, milyen lehetőségeink vannak, mikor számíthatunk hullámvölgyekre és mikor sikerekre. Ám nem ad kötelező mintát, nem szabja meg az elérhetőnek érzett dolgok szintjét. Vagyis a kiugró teljesítmény mögött mindig ott a nagyot álmodó, kitartó ember, mert a kiemelkedő tettekhez más is kell a sors szándékán túl: a Feng Shui, az emberbaráti cselekedetek, és természetesen a szabad akarat!
A Feng Shui életünkben betöltött szerepéről szólt könyvem 2. része. A Feng Shui viszont senkit sem képes megvédeni a súlyos balszerencsétől, de csökkenteni képes a hatását. Kilátástalan helyzetben is hozzásegít némi sikerélményhez. A Négyoszlopos Sorsmeghatározásban járatos szakértők vallják, minden ember életében előfordul jó néhány kritikus időszak, és néhány életveszélyes helyzet. Van, aki belehal a szerencsétlenségbe, van aki egy karcolás nélkül megússza. A döntő tényezők közül az érintettek és őseik emberbaráti hozzáállása és derűlátása a legfontosabb.
Két, percre azonos időben született ember sorsának és szerencséjének sémája lehet egyforma, hullámvölgyeik és szerencséjük tetőzésének ideje is azonos, ám azt látatlanban nem lehet megállapítani, mekkora hatással van rájuk a jósoruk és miként élik meg nehéz pillanataikat. Ha mindkettő sorsa a gazdagság, az egyikből lehet milliárdos, míg a másikból csak milliomos. A különbség oka lehet valamilyen Feng Shui tényező, lehet a jócselekedetek aránya , de számít az is milyen földrajzi és lakókörnyezetbe, milyen történelmi viszonyok közé születik valaki. Én azt hiszem, a szabad akarat is rengeteget számít, ezen múlik, ki milyen magasra vagy alacsonyra teszi a mércét, miféle célokat tűz ki maga elé.
Engedjék meg, hogy ismét Szaddam Huszein példáját vegyem elő. Oszlopai 1991-re heves csatározást ígérnek a személye körül. A küzdelem mértéke azonban nem állapítható meg pusztán a Négyoszlop adataiból. Minden lehetséges. Megeshet, ha nem fogja vissza magát, és beveti vegyi fegyvereit, és ezzel sokkal nagyobb katasztrófát idéz elő, mint amekkora csapás őt érte. Valószínűleg szabad akaratból döntött a ˇ”humánusabb” megoldás mellett, talán a totális katasztrófa elkerülése érdekében. A szabad akarat azonban visszatartotta a háborútol. Ilyen fordulatok miatt nehéz, és lehetetlen, tökéletes portrékat felvázolni, csupán a mélypontokat és a kiugró időszakokat lehet megjósolni, mivel sokszor a szabad akarat (az egyéni szándék) mértékén múlnak a dolgok. Szabad akaratunkban áll önmérsékletet gyakorolni, elengedni magunkat, fokozni, vagy csökkenteni a balszerencsés hatásokat.
A jövendőmondás legnagyobb erénye, hogy általa alaposabban megismerhetjük magunkat és céljainkat. A Sors Négyoszlopa rámutat gyengeségeinkre, erősségeinkre, mélypontjainkra és sikeres időszakainkra. Tetteink helyes időzítéséhez ez pótolhatatlan segítség. E tudás birtokában nyugodtabban belegondolhatunk, mikor mit érdemes tennünk, és miért nem érdemes a kisujjunkat sem mozdítani. Még ha balszerencse közeledtét is jelzik az oszlopok, jogunkban áll felkészülni a fejleményekre, és ha tehetetlenek is volnánk, legalább lecsillapodhatunk, és szép nyugodtan a bölcsek nyugalmával várhatjuk ki a dolgok végét. Sok igazság van a konfuciánus idők egyik közmondásában: ˇAki nem ismeri a sorsát, semmiképp sem lehet okos ember”.
Rajmond Lo
Feng Shui mester
bejegyzés: liza 2019.01.31