Az én házam, az én váram

Az én házam, az én váram!
A Nyolc Ház – Feng Shui elmélet
A számtalan Feng Shui iskola közül Hong Kongban és Tajvanon a két legnépszerűbb irányzat a Nyolc ház , és a Repülő Csillag módszer. Az a különbség a két módszer között, hogy az első statikus, a második pedig dinamikus módszerként jellemezhető. A dinamikus módszer a láthatatlan erők mélyrehatóbb éves és havi elemzésére képes. A két iskola összehasonlítása kényes feladat. Mindkét iskolának vannak hívei, de nem árt tudni, hogy egy vérbeli Feng Shui szakértőnek mindkettőt jól kell ismernie, hogy bármilyen körülmények között megállja a helyét.
A Nyolc Ház a Ji Csing nyolc Guájára utal. Mivel a nyolc Gua nyolc irányt képvisel, a Nyolc Ház iskola szerint minden lakóház az elhelyezkedésének megfelelő nyolc kategória valamelyikébe tartozik. Két nagyobb csoport van: a „keleti-házak” és a „nyugati –házak” csoportja. Az első a Vízhez, Fához, és Tűzhöz tartozik., a második a Fémhez és a Földhöz. Mivel a Víz ad életet a Fának és a Fa élteti a Tüzet, a keleti házak olyanok, mint a zavartalan, békés anya-gyermek kapcsolat, hasonlóképpen a nyugati-házak Föld-Fém kapcsolata is harmonikus, mert a Föld élteti a Fémet.
Másrészt viszont tény, hogy a keleti négy ház nincs összhangban a nyugat négy házzal. Például a keleti Csen –ház a Fához tartozik, a Tui-ház a Fémhez, a Fém megsemmisíti a Fát, ezért nem lehetnek összhangban egymással.
A négy nyugati ház: Csien (Fém), Kun (Föld), Ken (Föld), Tui (Fém)
A négy keleti ház: Li (Tűz), Kan (Víz), Csen (Fa), Szun(Fa)
A nyolc Gua közti kölcsönös egymásra hatás bonyolultabb , ha egy ember sorsára kérdezünk rá, mert ebben az esetben az illető születési dátumának éve a kiindulási alap. A házakhoz hasonlóan az emberek is besorolhatók a négy „keleti személyiség” és a négy „nyugati személyiség” csoportjának valamelyikébe. Fontos tudnivaló, hogy a négy nyugati személyiséghez tartozók a nyugat-házakban, a keleti személyiségekbe tartozók pedig a keleti-házakban érzik jól magukat, s ezekben élhetnek kiegyensúlyozott életet. Aki pl. 1952-ben született, a személyisége Csen Gua, és a keleti csoportba tartozik, s a négy keleti-házban élhet jól, például egy délnek háttal, frontjával északra tájolt épületben.
A következő legfontosabb feladat a bejárati ajtó helyes tájolása. A keleti-személyiségű ember számára a keleti négy ajtó a jó. Ha tehát egy ilyen ember házának bejárata északra nyílik, ami Kan (az irány) és a négy keleti-irány egyike, akkor rendben van. De milyen házba költözzön az a család, ahol keleti, és nyugati személyiségű családtagok élnek egy fedél alatt? Nehéz kérdés. A kompromisszumok közül az a legjobb , ha a ház a családfő adottságai szerint tájolt, a ház belsejében azonban mindenkinek a neki megfelelő térrészletben és berendezéssel adjunk helyet. Hagyományosan általában az apa a családfő, de ha más családtag a fő kenyérkereső, akkor az ő adottságai a mérvadóak.
Csen : férfi : 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985 (születési évük alapján)
nő: 1946, 1955, 1964, 1973, 1982
Kun : Férfi : 1941, ..44, ..50, 53, 59, 62, 68, 71, 77, 80, 86, 89
nő: 1942, 51, 60, 69, 78, 87
Ken: Férfi : 1947, 56, 65, 74, 83
nő: 1945, 48, 54, 57, 63, 66, 72, 75, 81, 84
Tui: Férfi: 1948, 57, 66, 75, 84
nő: 1947, 56, 65, 74, 83
Li: férfi: 1946, 55, 64, 73, 82
nő : 1940, 49, 58, 67, 76, 85, 94
Kan: férfi : 1945, 54, 63, 72, 81
nő: 1941, 50, 59, 68, 77, 86
Csen : férfi: 1943, 52, 61, 70, 79, 88
nő: 1943,52, 61, 70, 79, 88
Szun: férfi: 1942, 51, 60, 69, 78, 87
nő: 1944, 53, 62, 71, 80, 89
OTTHONUNK – JÓ ÉS ROSSZ HELYEK
Miután megtaláltuk a személyes Guához tartozó házat, következhet a hozzánk legjobban illő belső környezet kialakítása. A Nyolc Ház Feng Shui iskola tanításainak értelmében a belső teret nyolc irányban, nyolc lehetőleg egyenlő részre kell felosztani. Mindegyik térség kap egy nevet, ez befolyásolja a jó-, vagy balszerencsét a házban.. Az alábbi felsorolás tartalmazza a nyolc terület nevét és tulajdonságait.
Az elsődleges térség : jó. Ugyanabba az irányba tekint, amerre a ház háta s kiváló az ágyak, ajtók és a vallási jelképek számára. A tűzhelynek mindig ezzel a területtel szemben kellene helyet találni!
A halál térsége : rossz. Balesetek, rozoga egészség, balszerencse és veszteség okozója, ide csak a wc való.
Az egészség térsége : jó. Meghozza az egészséget, erősít, jó az ágyak, ajtók, szülői hálószoba vagy az ebédlőasztal számára.
A katasztrófák térsége: rossz. A viták, ellenségeskedések, harag, jogi bonyodalmak és irracionális ügyek kohója. Ajánlatos csak raktárnak, ruhatárolónak vagy mellékhelyiségnek használni.
A hat Shá térsége : rossz. Veszteségek, lustaság, szexuális botrányok. Legjobb, ha a főzőkonyha vagy toilet van ezen a helyen.
A hosszú élet térsége : jó. Meghozza és fenntartja az egészséget, a harmóniát és a békességet.. Remek az ágyak, az ebédlőasztal, a hálószobák, idős emberek számára, illetve ebédlőnek.
Az öt kísértet térsége : rossz. A tolvajok, rablók, anyagi veszteségek, tűzveszély tartozik hozzá. Ajánlatos csak raktárnak, ruhatárolónak vagy mellékhelyiségnek használni.
A fellendülés, eredmények térsége : jó. Sőt a legjobb terület, amely a haladást, boldogulást, erőt, energiát, gazdagságot, és az előre lépéshez szükséges adottságokat, előléptetést képviseli. Legjobb a bejárati ajtónak, vagy konyhaajtónak, az ágyak, a munkaasztalok, s egyéb eredményességünkkel és egészségünkkel összefüggő tárgyak számára.
A belső térségek megkeresése előtt meg kell állapítani a ház Guáját és annak irányultságát. Miután ez kiderült, meg kell nézni a fenti táblázatot, felsorolást a jó és rossz helyekről, ami alapján megállapítható melyek a házban a jó és a rossz helyek. Ha a ház a négy-keleti ház egyike , vagyis háttal áll délnek, északnak, keletnek, vagy délkeletnek, minden keleti térség előnyösebb benne a többinél. Ám a négy nyugati terület : nyugat, délnyugat, északnyugat, és északkelet a négy keleti házban rossz helyek!
Mint mindig, az öt őselemet ezúttal is észben kell tartani. Az (északi-Víz) Kan házakban pl. legjobb hely a délkeleti (Fa) mert a Víz kelti életre a Fát, legrosszabb a délkeleti (Föld), mert a Föld elemészti a Vizet. A ház mérethű alaprajzának elkészítését követően, meghatározzuk a ház középpontját, e köré húzunk egy kört, amit nyolc egyenlő körcikkre osztunk……
A Nyolc Ház módszer fő célja, hogy a lakásban minden a neki megfelelő helyre kerüljön, az ágyak pedig a lehető legjobb térségekbe. A tűzhelynek a ház egyik rossz térségében a helye, kiálló kapcsolóival jó irányba fordítva. (a légúti betegségekre és a gyereknemzésre is hatással van a tűzhely elhelyezésének iránya).”
Raymond Lo Feng Shui mester
bejegyzés: liza 2019.02.19.