Idézet: Jes T. Y. Lim : A boldogság és a siker kulcsa /2019.03.27.

A boldogság és a siker kulcsa: Jes T. Y.Lim
“Mindenki szeretne jól keresni, hogy családját eltartsa, és élvezze az életet, ez egyeseknek könnyen megy , míg másoknak keményen meg kell küzdeniük érte. A kínaiak és az indiaiak azt gondolják, ez azért van, mert a múltbéli cselekedeteink és tetteink, illetve előző életeink kötik korlátok közé mostani helyzetünket: ezt a korlátozottságot nevezik karmának. A karma fogalma ok és okozat elvén alapszik… Sokan valószínűtlennek tartják az újjászületés és és a karmikus összefüggések gondolatát, sőt teljességgel el is vetik. Sokáig a római katolikus egyház is határozottan tagadta az újjászületést, ám az őskereszténység hagyományaiban is találunk utalásokat az ember reinkarnációjára, és Őszentsége, II. János Pál pápa, mégiscsak elismerte az újjászületés lehetőségét.
A siker és a sikertelenség okai
A nyugati felfogás a következő tulajdonságok, illetve képesítések alapján tart valakit sikeresnek (nem értékesnek, mint nálunk itt nyugaton):kellemes személyiség és kicsattanó egészség
jó eladástechnika és jó önmenedzselő képesség
jó kapcsolatok
döntésképesség puszta megérzések alapján
szakismeretek
felsőfokú képesítés
Miért van az, hogy olyan emberek, akik ugyanabban a városban nőttek fel, ugyanabba az iskolába és egyetemre jártak, később mégsem egyformán sikeresek?
A kínaiak Konfuciusz óta újra és újra ugyan azokat a tényezőket ismerték fel az emberek közötti alapvető különbségek okainak (és ez nem az anyagi helyzetük volt: “annyit érsz, amennyid van”).
A mester több évtizede megfigyelései alapján a következő okok, tényezők különböztetik meg az emberek sikerességét: a család, a születési horoszkóp és a név. Vonzó személyiség és sok életerő. A személyre jellemző szellemi érzékenység és intuíció. A megfelelő hivatás, elhivatottság. megalapozott szaktudás. Jó kapcsolatrendszer. A fengshui ismerete, hogy az életerőt és boldogságot támogassa.. A megfelelő hivatásbeli minősítés. Felsőfokú végzettség. Ég, Föld és az Ember. Az Ég jeleníti meg a születést (múltból jövő karmát). A Föld azt a környezetet, ahol élünk. Az emberi tényező pedig azt nevezi meg, hogyan szerezzük meg tudásunkat, hogyan reagálunk bizonyos körülményekre, valamint emberekre, illetve hogyan lépünk velük kapcsolatba.
A teremtő szellem a kulcs a jóléthez. … A világ , amelyben élünk minden mindennel összefügg. Minél jobb szolgáltatásokat és termékeket állítunk elő, és minél több embernek segítünk ezáltal, annál jobban fizetnek meg minket viszonzásképpen.
A jóléthez kapcsolódó érzést erősítsük. A jólét éléskamrája végtelenül nagy, és számtalan polca, zuga van.: minél alkotóbb szellemű valaki, annál nagyobb részét hódítja meg az éléskamrának. Elég egy pillantást vetni a történelemre, hogy lássuk, a háborúkat, a harcokat, a rombolást az összes kultúrában az attól való félelem váltotta ki, hogy a szemben állók nem kapnak eleget. Ha gazdagok és jómódúak szeretnénk lenni, soha ne gondoljunk arra, hogy azért, amit teszünk, mennyit fogunk kapni. … Számos példa tanúsítja, hogy sikeres vállalkozások , tervek valósulnak meg akkor, ha egy személy vagy egy csoport olyan eszméért dolgozik, amely a köz javát szolgálja. Ezeket az embereket a legtöbb esetben nem az mozgatta, hogy mennyi pénzt fognak keresni. Ha túlságosan a pénzre koncentrálunk, az könnyen meghiúsítja a tervet. (lásd: magyar foci). Több, mint húsz olyan rendkívüli sokat ígérő tervezetet értékeltem ki, amely végül is eredménytelen maradt – az ok: a fő szempont a pénz és a haszon volt.
, ,,,,,, Siker, gazdagság, szellemiség. Azt vettem észre , hogy az alacsony jövedelmű emberek nagy része azt gondolja , hogy a pénz mocskos és nem különösebben szellemi (spirituális ) dolog…., ez azonban nem helyes szemléletmód. A jogszerűen és okosan szerzett vagyon a jótétemények egyik példája, mert ipart, cégeket és munkahelyeket teremt. … Ha elegendő pénzünk van , akkor kevésbé félünk attól, hogy megrövidítenek bennünket. Ahol a bőség uralkodik, kevesebb az összetűzés és a zűrzavar az életünkben, ezért boldogabbak vagyunk.
A jólét és a gazdagság okai: 1. a gazdag emberek arra szakosodtak, hogy olyan egyedi és különleges szolgáltatást vagy terméket hozzanak létre, amely speciális igényeket elégít ki. 2. Azért költenek sokat, hogy minél több javat osszanak meg másokkal, mert alapelvük így hangzik: ” hadd folyjanak a dolgok!” Ezáltal még nagyobb jólétet teremtenek és vonzanak egyben. 3. Szilárd meggyőződésük, hogy képességeikkel vagy termékeikkel segítenek embertársaiknak. 4. Tudják, mikor kell a tőkét növelni. 5. Jólétük olyan mértékben nyilvánul meg, amilyen értékesnek tartják ők maguk a szolgáltatásukat. Ugyanazt az ételt, cikket, vagy szolgáltatást különböző áron vásárolhatjuk meg különböző cégektől. 6. Ott keletkezik jólét, ahol egészen személyes , különleges képességünket ki tudjuk aknázni a siker megsokszorozása végett. 7. Azáltal is létrejöhet a vagyon, ha mások sokszorozzák meg képességeiket vagy termékeiket (pl. Licenc, Franchise) 8. A sikeres emberek tisztességesek és nagyvonalúak beosztottaikkal. 9. Van bátorságuk és erejük sok mindent kipróbálni a kudarctól való félelem nélkül.
Hogyan viselkednek a sikeres emberek? Különböző országokban dolgoztam együtt milliárdosokkal, multimilliomosokkal és multinacionális cégek csúcsvezetőivel, akik mindannyian sikeresnek mondhatók. Ezek az emberek mindig nagyon összpontosítottak és és határozottak, valamint fegyelmezettek. Személyes problémáikat nem torzítják el, hanem felismervén azok természetét, gyorsan megoldást keresnek rájuk: állandóan azon dolgoznak, azért tanulnak, hogy saját hiányosságaikat pótolják. Legtöbbjük rendkívül kitartó, teherbíró és bátor, ha csapás csapást ér, akkor is mindig újra talpra állnak, és újrakezdik. Az ilyen emberek beállítódásuk folytán nyitottak az üzleti fengshui módszereire, eljárásaira, mert sejtik, hogy ezek lényegesen javítják az egészséget, a teljesítőképességet és általában az élet körülményeit. Természetes, hogy azok, akik már megszabadultak súlyos személyes, érzelmi és fizikai problémáiktól, sokkal eredményesebbek, mint azok, akik még nem. Ezek az emberek képezik az emberiségnek azt a tíz százalékát, mely a csúcsot jelenti, mert ők képesek rendkívüli dolgokat tenni”
Szerény meglátásom mindezek tükrében, hogy volt olyan időszak, amikor elhittem: annyit érsz, amennyid van. De később már úgy tapasztaltam, hogy annyit érsz, amennyire tartod magad. Most jelenleg ott tartok, hogy így, ebben a formában egyik megállapítás sem állja meg igazán a helyét. Az embereket nem lehet és nem is kell értékskálára felhelyezni. Az élet, a történet nem erről szól., az emberek pedig nem tárgyak, akiket adunk-veszünk. Minden ember egy adott céllal jön a világra, amit meg kell valósítson. Minden emberi életnek célja van, minden emberi élet ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik, egyenlő módon, egyenlő jogon. Mindig az egyénen múlik, mennyire életerős, hogy megvalósítja-e életcélját. Csak rajtunk múlik, ennyi az egész!
liza