Idézet : Raymond Lo Feng Shui mestertől /2019.05.01. /liza

Hosszú az út a Feng Shui mesterré válásig. Lehetetlen eltekinteni a kínai jóslási módszerek beható tanulmányozásától. A jövendőmondás sokáig titkos tudománynak számított, s a kínai kultúra féltve őrzött kincse volt. Változatos technikái jó néhány, értékes kiegészítéssel szolgálják a Feng Shuit. A Ji Csing pl. csalhatatlan vezérfonál a házban bóklászó szellemek, kísértetek és más természetfölötti jelenségek keresésekor. Sum mester egy öngyilkosság okait és körülményeit elemezte meglepő részletességgel a Ji Csing trigramjaival. Egy jó Feng Shui szakértő nem lehet meg a Ji Csing, vagyis a trigramok jóslatai nélkül. A Ji Csing mellett még pontosabb előrejelzés készíthető, az emberek születési adataiból összeállított kínai asztrológia Négyoszlopos Sorsmeghatározása segítségével. Így tehát manapság a Feng Shui szakértők nagy hangsúlyt fektetnek a vizsgált ház gazdájának születési adataiból számolt életútjára. Ennek eredményeként a Feng Shui egyre pontosabb , mert a tágabb és szűkebb fizikai környezeten és a lakhely adottságain túl azt is felmérik, miként viszonyul egymáshoz energetikailag az épület és gazdája.. Ahány ember, annyiféle szerencse. Tegyük fel , négyen laknak egy rossz Feng Shuival rendelkező házban. Az ártalmas hatások különféle mértékben fogják sújtani az egy fedél alatt élőket, lesznek olyanok, akikre nem hat. Ennek egyik magyarázata, hogy nem mindegyik családtag lakik vagy alszik a háznak ugyanabban a szögletében. Akinek a legrosszabb adottságú hely jut, az szenved a legtöbbet.. Ám azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hog a rossz Feng Shuival bíró házak, általában senkire sincsenek jó hatással.. Mi több, bizonyos emberek számára kifejezetten veszélyesek.. Ha baj történik, ezek az emberek sínylik meg leginkább.
A Feng Shui Nyolc Ház nevű iskolája nagy hangsúlyt fektet a születés évére.. A Feng Shui ezen irányzata nyolc Gua ( születési évből számolt energia)segítségével osztályozza az embereket születési évük szerint. A nyolc Gua alapján az emberek két nagyobb csoportba sorolhatók: a négy keleti személyiség és a négy nyugati személyiség csoportjaiba. A négy nyugati ház valamelyikéhez tartozók a nyugati házakban, a négy keleti közé tartozók a keleti házakban érzik jól magukat.
A Feng Shui Repülő Csillag Iskola tanításai nem tulajdonítanak ekkora jelentőséget ennek a kérdésnek. Ennek ellenére foglalkoznak ezzel a kérdéssel és számolnak az illetőre jellemző Guákkal, mert bizonyos alkalmakkor mindent eldönthet az, hogy a személyes Gua és a ház Feng Shuija milyen kölcsönhatásban van egymással…….
….. A sors tekintetében következő legfontosabb tényező a születési évet uraló kínai állatjegy. Bizonyos állatjegyek nincsenek összhangban a ház valamelyik irányával. Pl. a Patkánynak nem szabadna délnek háttal álló házban élnie. A Ló évének szülöttei kerüljék az északnak háttal álló házakat!
A színek jelentősége sem elhanyagolható. A születési adatokból Feng Shui módszerekkel kiszámítható, mely színek és formák támogatják a jó sors kibontakozását, és melyek akadályozzák a szerencsét. E tényezők pontos megállapítása a könyv első részében tárgyalt Négyoszlopos Sorsmeghatározás segítségével történik.
Raymond Lo